0312 430 80 80 - 0553 811 97 52

İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları yönetimi nedir?

Bu soruya bir cevap verilebilmesi için ürün ve hizmet üreten firma ya da daha genel bir ifadeyle işletmelerin organizasyon yapısının bilinmesi gereklidir. Bilindiği gibi işletmeler bir mal ve hizmeti üretebilmek, pazarlayabilmek ve de o yapının organizasyonunu sağlayabilmek için çeşitli birimlerden oluşmaktadır. İşte bu birimlerden bir tanesi olan insan kaynakları departmanı aslında tüm bölümleri ilgilendiren ve bu bölümlerde yer alan personelin organizasyonunu sağlayan bir birimdir. Bu bağlamda insan kaynakları kısaca bir işletmede gereken insan kaynağının sağlanması (işe alım/çıkarma süreçleri), bu kaynağın eksiklerinin giderilmesi, ihtiyaç ve amaçlı odaklı değerlendirme, eğitim, organizasyondaki yer ve görevlerinin planlanması, örgütlenmesi ve yönetilmesi için izlenecek politikaların belirlenmesi görevini üstlenen çok yönlü bir disiplindir.

İnsan Kaynakları Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

 • Personel ve şirket yönetimi yapan orta ve üst düzey yöneticiler, liderler
 • İnsan kaynakları alanında kendini geliştirmek ve yetiştirmek isteyen öğrenciler, işe alımlarda fark yaratmak isteyen yeni mezunlar
 • Profesyonel çalışma hayatında olan ve olmak isteyen herkes

 

Bu eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki alan ve pozisyonlarda iş aramaya başlayabilir.

 • İnsan Kaynakları Departmanları
 • Bordrolama, özlük işleri
 • İşe alım ve işten çıkarma
 • İK Danışmanlık şirketleri
 • Özel istihdam büroları
 • İlgili kamu kuruluşları

Bu eğitim insan kaynakları yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasını iki temel boyutta ele almak üzere hazırlanmıştır:

1 – İnsan kaynakları yönetiminde sistematik ve stratejik olarak nasıl düşünülmelidir?

2 – İnsan Kaynakları Yönetimi politikalarını hayata geçirmek ve rekabet avantajı elde etmek üzere gerçekte neler yapılmalıdır?

Ders kapsamında genel müdürlerin perspektifleri göz önünde bulundurulacaktır. Stratejik açıdan ele alınacak insan kaynaklarındaki ana uygulama alanları:

 • Ödüllendirme sistemi
 • Performans yönetimi
 • Yüksek performanslı insan kaynakları sistemleri
 • Eğitim ve geliştirme
 • İşe alma
 • İşe devam
 • Eşit çalışan haklarına ilişkin kanunlar
 • İş gücü farklılıkları ve sendika-yönetim ilişkileri

MEB ONAYLI, KURS BİTİRME BELGESİ

80 SAAT TEORİK + 16 SAAT UYGULAMA

UZAKTAN EĞİTİM SONUNDA 2 GÜNLÜK YÜZ YÜZE EĞİTİM

SINAV YERİ: ANKARA

 

Sizi Arayalım

En kısa süre içinde eğitim uzmanlarımız sizi arayarak detaylı bilgi verecektir.

X
Ön Başvuru Formu